کارگروه خوشه خدمت آموزش و پژوهش

تعداد بازدید:۲۵۹۹

کارگروه خوشه خدمت آموزش و پژوهش (خوشه ۱۴)

بر اساس بند ۳ ماده ۳۰ از فصل چهارم و پیوست الف نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی، موضوع بخشنامه ضوابط فنی اجرایی به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۹۳‬ کارگروه خوشه خدمت آموزش و پرورش تشکیل شده است. دستگاه متولی خوشه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دبیرخانه این کارگروه اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات می باشد. اسامی دستگاههای همکار خوشه به شرح ذیل می باشد: 

 1. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 2. معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
 3. وزارت آموزش و پرورش
 4. سازمان نهضت سواد آموزی
 5. سازمان سنجش آموزش کشور
 6. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها
 7. سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
 8. کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان
 9. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
 10. دانشگاه آزاد اسلامی
 11. سازمان امور دانشجویان
 12. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 13. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وظایف این کارگروه عبارتند از:

 1. هماهنگی فعالیتهای توسعه خدمات الکترونیکی درسطح خوشه وجلوگیری ازفعالیت های موازی و تکراری
 2. فراهم سازی نیازمندیها وزمینه های مشارکت وهمکاری بین دستگاهی درارایه خدمات تمام الکترونیکی و یکپارچه
 3. اطمینان ازیکپارچگی برنامه ها و تصویب برنامه های توسعه دولت الکترونیکی در هر دستگاه
 4. اظهار نظر درباره بودجه هر دستگاه عضو خوشه
 5. اولویت بندی پروژه های توسعه دولت الکترونیکی در هر خوشه
 6. تعیین نیازمندیهای مشترک هر خوشه و تأمین آن از طریق سازمان
 7. تبادل اطلاعات، دانش و تجارب بین دستگاههای عضو کارگروه
 8. زمینه سازی و فراهم سازی امکان مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی