اعضاء شورای راهبری توسعه مدیریت

تعداد بازدید:۱۰۵۳

سمت

اسامی اعضاء

مقام عالی وزارت (رئیس شورا)

آقای دکتر غلامی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع (دبیر شورا)

آقای دکتر نظرپور

معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

آقای دکتر خدایی

معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان

آقای دکتر صدیقی

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

آقای دکتر خراسانی

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی

آقای دکتر زکایی

نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

آقای دکتر صدری

رئیس دانشگاه علامه

آقای دکتر سلیمی

مدیرکل دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات

آقای دکتر عباسپور

مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

آقای دکتر جعفری

مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات

آقای دکتر رستگاری

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر واعظی