اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۶۷۳۶

- برنامه ریزی، هماهنگی و فراهم نمودن زمینه اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- برنامه ریزی برای بهبود مستمر و افزایش بهره وری در نظام مدیریت وزارت

- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظام های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی

- مستند سازی، اصلاح و مهندسی مجدد فرایندهای مورد عمل در ستاد وزارتخانه

-تهیه فرمهای اداری مورد نیاز واحدهای وزارتخانه و نظارت بر بکارگیری آنها در جهت بهبود روشها و مکاتبات و کاهش هزینه های اداری

-مطالعه و برنامه ریزی در مورد اصلاح قوانین و مقررات با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها

-طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت در حوزه ستادی وزارتخانه

-انجام اقدامات و تمهیدات در جهت افزایش رضایتمندی کارکنان و تکریم ارباب رجوع و خدمت گیرندگان وزارتخانه

-تنظیم و ارائه برنامه تغییر و بهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر افزایش وجدان کار، بهره وری و مشارکت در برنامه های وزارتخانه

-برنامه ریزی جهت اجرای نظام مدیریت مشارکتی به منظور افزایش مشارکت کارکنان در بالا بردن کارایی و اثر بخشی واحدهای اجرایی تحت پوشش و افزایش رضایت و توان کاری کارکنان

-پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت های بهره وری و تحول اداری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

-برنامه ریزی به منظور اجرای طرح ها و برنامه های مصوب تحول اداری کشور و شورای عالی اداری

-برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شورا و کمیسیون بهره وری و تحول اداری وزارتخانه

-برنامه ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه مدیریت تحول اداری و بهره وری

-ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در وزارتخانه، با همکاری سایر واحدهای ذیربط وزارت

- اجرای برنامه های آموزشی، کارگاه های آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمایی در ارتباط با تحول اداری و بهره وری

- ایجاد تمهیدات لازم به منظور تشویق و ترغیب مدیران و مجریان موثر در نظام اداری و ارتقای بهره وری

-تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز وزارتخانه

-برنامه ریزی و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای توسعه فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری سیستم های وزارت

-سیاست گذاری و برنامه ریزی امور انفورماتیک وزارت

-طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه های رایانه ای مورد نیاز وزارت

-مطالعه، توسعه، تغییر، ترمیم و بهینه سازی نرم افزارها، سخت افزارها و شبکه های کامپیوتری وزارت

-برنامه ریزی جهت تامین، پردازش و نگهداری اطلاعات مورد نیاز واحدهای وزارتخانه

-حصول اطمینان از حفظ و نگهداری اطلاعات و آمارهای محرمانه ضبط شده در سیستم های رایانه وزارتخانه

-راهنمایی استفاده کنندگان از سیستم های رایانه وزارتخانه

-انجام بررسی های کارشناسی درخصوص محاسبه، تهیه و تنظیم بودجه و نظارت و کنترل هزینه های سرمایه ای و اجرایی خدمات فناوری اطلاعات

-انجام بررسی های کارشناسی درخصوص تنظیم قراردادهای خرید، طراحی و پیاده سازی نرم افزارها، سخت افزارها و شبکه های رایانه وزارتخانه

-تهیه و بایگانی آمارها، اطلاعات و گزارشات مرتبط با فعالیت های خدمات فناوری اطلاعات

-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق