رویدادهای مهم

کسب رتبه دوم ارزیابی بلوغ خدمات الکترونیکی در بین وزارتخانه ها توسط وزارت علوم

کسب رتبه دوم ارزیابی بلوغ خدمات الکترونیکی در بین وزارتخانه ها توسط وزارت علوم

وزارت عتف رتبه دوم را در ارزیابی پنجمین دوره بلوغ خدمات الکترونیکی در بین ۱۹ وزارتخانه ارزیابی شده در میانگین کلیه محورها و رتبه اول در محور حضور در وب در بین وزارتخانه ها را کسب نمود.

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان بهره وری وزارت علوم

برگزاری اولین جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان بهره وری وزارت علوم

اولین جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان بهره وری وزارت علوم با موضوع " تکمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه" با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و مشاوران و کارشناسان سازمان بهره وری در روز چهارشنبه ۸ خردادماه ۹۸ برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران"

گروه آموزش کارکنان در نظر دارد، برای کارکنان وزارت متبوع دوره آموزشی "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورت ها) (۱)" به منظور آشنایی با چهار برنامه توسعه ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران،را برگزار نماید.

ادامه مطلب