اخبار برگزیده - آرشیو

برگزاری اولین جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان بهره وری وزارت علوم

برگزاری اولین جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان بهره وری وزارت علوم

اولین جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان بهره وری وزارت علوم با موضوع " تکمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه" با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و مشاوران و کارشناسان سازمان بهره وری در روز چهارشنبه ۸ خردادماه ۹۸ برگزار گردید.

ادامه مطلب