اخبار برگزیده - آرشیو

مدیرکل دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم برنامه این وزارت برای استقرار دولت الکترونیک را تشریح کرد

مدیرکل دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم برنامه این وزارت برای استقرار دولت الکترونیک را تشریح کرد

مدیرکل دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم با اشاره به اینکه استقرار دولت الکترونیک به علت صرفه جوئی ها، تسریع در امور، و شفاف سازی دقیقاً در راستای شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است گفت: از همین رو از طرف وزیر علوم،تحقیقات و فناوری یکی از برنامه های مهم امسال ...

ادامه مطلب