کسب رتبه دوم ارزیابی بلوغ خدمات الکترونیکی در بین وزارتخانه ها توسط وزارت علوم

۱۸ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۸۷۲۲ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۱۱۲۶
وزارت عتف رتبه دوم را در ارزیابی پنجمین دوره بلوغ خدمات الکترونیکی در بین ۱۹ وزارتخانه ارزیابی شده در میانگین کلیه محورها و رتبه اول در محور حضور در وب در بین وزارتخانه ها را کسب نمود.
کسب رتبه دوم ارزیابی بلوغ خدمات الکترونیکی در بین وزارتخانه ها توسط وزارت علوم

وزارت عتف رتبه دوم را در ارزیابی پنجمین دوره بلوغ خدمات الکترونیکی در بین ۱۹ وزارتخانه ارزیابی شده در میانگین کلیه محورها و رتبه اول در محور حضور در وب در بین وزارتخانه ها را کسب نمود.

گزارش ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی بر اساس مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به طور مستمر توسط سازمان فناوری اطلاعات در جهت ارزیابی کیفیت وب گاه ها و خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی دارای شناسنامه خدمات مصوب سازمان اداری استخدامی کشور منتشر می شود. در گزارش ارزیابی دوره پنجم که در پنج محور حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی در بین 19 وزارتخانه و 105 دستگاه اجرایی انجام شد وزارت عتف رتبه دوم در میانگین کلیه محورها و رتبه اول در محور حضور در وب در بین وزارتخانه ها را کسب نمود، همچنین در این گزارش به رشد چشمگیر 35 رتبه وزارت عتف نسبت به ارزیابی نوبت چهارم  و رشد قابل توجه در تمامی مراحل بلوغ پنج گانه در بین کل دستگاههای اجرایی ارزیابی شده، اشاره شده است. شایان ذکر است ارزیابی دوره پنجم مربوط به بازه زمانی تا انتهای فروردین 1398 دستگاه های اجرایی بوده و همچنین سازمان امور دانشجویان، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، صندوق رفاه دانشجویان و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در این دوره در مجموعه وزارت عتف مورد ارزیابی قرار گرفتند.


( ۳ )