برگزاری اولین جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان بهره وری وزارت علوم

۱۰ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۰ کد : ۴۸۲۳۹ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۳۱۹
اولین جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان بهره وری وزارت علوم با موضوع " تکمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه" با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و مشاوران و کارشناسان سازمان بهره وری در روز چهارشنبه ۸ خردادماه ۹۸ برگزار گردید.
برگزاری اولین جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان بهره وری وزارت علوم

اولین جلسه کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان بهره وری وزارت علوم با موضوع " تکمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه" با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و مشاوران و کارشناسان سازمان بهره وری در روز چهارشنبه 8 خردادماه 98 برگزار گردید.

در این کارگاه موضوعاتی نظیر الزامات و تکالیف قانونی بهره وری، اجرایی نمودن چرخه بهره وری، مختصات اقتصادی بخش های آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تکالیف وزارت عتف در راهنمای اجرایی ماده 5 برنامه ششم توسعه، مورد بحث قرار گرفت.

کلید واژه ها: تکمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه