دومین جلسه کارگروه خوشه ۱۴ سال ۹۷

۰۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۷ کد : ۴۲۳۱۷ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۲۹۴
دومین جلسه کارگروه خوشه ۱۴ باحضور اعضای کارگروه و به ریاست جناب آقای دکتر معینی، مدیرکل محترم تحول اداری و فناوری اطلاعات چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ تشکیل گردید.
دومین جلسه کارگروه خوشه ۱۴ سال ۹۷

دومین جلسه کارگروه خوشه ۱۴ در سال ۱۳۹۷

دومین جلسه کارگروه خوشه ۱۴ باحضور اعضای کارگروه و به ریاست جناب آقای دکتر معینی، مدیرکل محترم تحول اداری و فناوری اطلاعات چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ تشکیل گردید.

در این جلسه درخصوص نحوه الکترونیکی کردن تاییدیه مدرک تحصیلی از آموزش و پروش توسط دانشگاه‌ها تصمیماتی اتخاذ گردید.