برگزاری دوره آموزشی تخصصی و شغلی نظریه های عالی توسعه آموزش عالی

۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۳ کد : ۴۱۲۰۵ دوره های آموزشی
تعداد بازدید:۴۹۶
برگزاری دوره آموزشی تخصصی و شغلی نظریه های عالی توسعه آموزش عالی به مدت ۳ ساعت در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه

برگزاری دوره آموزشی تخصصی و شغلی نظریه های عالی توسعه آموزش عالی به مدت ۳ ساعت در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه سال جاری برای دفتر گسترش آموزش عالی با تدریس جناب آقای دکتر شاهین همایون آریا در سالن مفتح برگزار می گردد.

کلید واژه ها: دوره آموزشی تخصصی و شغلی نظریه های عالی توسعه آموزش عالی