معرفی کارکنان اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات (به ترتیب حروف الفبا)

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام و نام خانوادگیمسئولیتشماره تماسایمیل
سعید احتشامیکمک کارشناس82233427s_ehteshami@msrt.ir
پیمان اسکندریون82233422P_Eskandarioun@MSRT.ir
هانیه اصغری اصلکارشناس نرم افزار82233415h_asghari@msrt.ir
مسعود امینیمسئول گروه شبکه زیر ساخت و امنیت و کنترل پروژه82233375m_amini@msrt.ir
مهدیه بختیاریبهره وری و مباحث تحول82233373m_bakhtiari@msrt.ir
علی بیاتمسئول سامانه های نرم افزاری ستادی و هوش سازمانی(BI)82233407a_bayat@msrt.ir
نسیمه تیموریکارشناس آموزش82234262n_teimuri@msrt.ir
نرگس جعفریراهبر سامانه جامع آموزش عالی82233404na_jafari@msrt.ir
آزاده حسین زادهمسئول نظام پیشنهادها، مسئول دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه خوشه 14، کمیته توسعه دولت الکترونیک، شورای راهبری توسعه مدیریت82233376a_hosseinzadeh@msrt.ir
محمد خادمیمسئول پشتیبانی اتوماسیون اداری82233350m_khademi@msrt.ir