ارائه گزارش پیشرفت اجرای طرح دولت الکترونیک به شورای محترم معاونین وزارت عتف - دی ماه ۹۶

تعداد دانلود :۱۷۲
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۹


 

 

 

کلید واژه ها: دولت الکترونیک گزارش پیشرفت توسعه دولت الکترونیک در وزارت علومنظر شما :