برنامه توسعه دولت الکترونیک در وزارت عتف - حکمرانی داده

تعداد دانلود :۲۱۸
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۷


ارائه شده به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 

 

 

کلید واژه ها: برنامه توسعه دولت الکترونیک حکمرانی دادهنظر شما :