گزارش وضعیت پیشرفت پروژه و استقرار سامانه آموزش عالی و درگاه تبادل اطلاعات وزارت عتف

تعداد دانلود :۱۲۹
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۸

گزارش پیشرفت توسعه دولت الکترونیک در سال ۹۵ وزارت عتف
دانلود فایل
1.193 MB
استقرار حکمرانی داده در وزارت عتف
دانلود فایل
1.87 MB


گزارش وضعیت پیشرفت پروژه و استقرار سامانه آموزش عالی و درگاه تبادل اطلاعات وزارت عتف و استقرار حکمرانی داده در وزارت عتف به شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 

 

 

کلید واژه ها: دولت الکترونیک سامانه آموزش عالی وزارت علوم درگاه تبادل اطلاعات وزارت علومنظر شما :