گالری تصاویر

۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۳
برگزاری دوره آموزشی حسابداری تعهدی
برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری
مديركل دفتر تحول اداري و فناوري اطلاعات وزارت علوم برنامه اين وزارت براي استقرار دولت الكترونيك را تشريح كرد