پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

۱۲ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۷، با حضور مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر غلامی و اعضای محترم شورا روز شنبه ۹۷/۹/۱۰ برگزار شد.
چهارمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

چهارمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

۰۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
چهارمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۷، با حضور مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر غلامی و اعضای محترم شورا روز شنبه ۹۷/۷/۲۸ برگزار شد.